1)Podaj które z ponizszych zapisów oznaczają czasteczki,atomy i jony:Fe3+,Hg,N2,Cl-,NH3,3Na,Ca2+,N2O3.
2)podaj symbole jonów z których składaja sie ponizsze zwiazki:CaCl2,BaO,KCl,Al2O3.
3)odpowiedz ilu brakuje elektronów do oktetu podanym atomom:chlor,azot,tlen,siarka.
4)Podaj wzór sumaryczny zwiazku chemicznego złożonego z jonów:
a)Na+,Br-
b)Ba2+,Cl-
c)K+,O2-
d)Al3+,O2-
5)Określ rodzaj wiazania w podanych czasteczkach:Cl2,MgCl2,HCl

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T11:42:47+01:00
1)Podaj które z ponizszych zapisów oznaczają czasteczki,atomy i jony:Fe3+,Hg,N2,Cl-,NH3,3Na,Ca2+,N2O3.
atomy:Hg,3Na
cząsteczki:N2,NH3,N2O3
jony:Fe3+,Cl-,Ca2+

2)podaj symbole jonów z których składaja sie ponizsze zwiazki:CaCl2,BaO,KCl,Al2O3.
CaCl2 to ca2+, 2Cl-
BaO to: Ba2+, O2-
KCl to: K+, Cl-
Al2O3 to: 2Al3+, 3O2-

3)odpowiedz ilu brakuje elektronów do oktetu podanym atomom:chlor,azot,tlen,siarka.
chlor 1elektorn
azot 3 elektrony
tlen 2 elektrony
siarka 2 elektrony

4)Podaj wzór sumaryczny zwiazku chemicznego złożonego z jonów:
a)Na+,Br- NaBr
b)Ba2+,Cl- BaCl2
c)K+,O2- K2O
d)Al3+,O2- Al2O3

5)Określ rodzaj wiazania w podanych czasteczkach:Cl2,MgCl2,HCl

Cl2- kowalencyjne niespolaryzowane
MgCl2- jonowe
HCl- kowalencyjne spolaryzowane