Zapisz równania reakcji otrzymywania:
tristearynianu glicerolu
benzoesanu etylu

Zdefiniuj podane pojęcia, ilustrując je odpowiednimi przykładami i wzorami związków:
1. heksoza
2. aldopentoza
3. disacharyd
4. wiązanie glikozydowe
5. cukier prosty
6. α-maltoza
7. α-D-glukopiranoza.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T13:51:39+01:00
Otrzymywanie tristearynianu gliceryny:
C₁₇H₃₅COOH + C₃H₅(OH)₃ ->(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3 H₂O

w zalacznikach o podanych nazwach sa rysunki:
heksoza ----- cukier prosty, w którego cząsteczce jest sześć atomów węgla, np. glikoza, fruktoza i galaktoza. (załącznik)

Aldopentoza –----- jedna z odmian aldoz oraz pentoz. Cukier prosty zawierający w łańcuchu 5 węgli oraz grupę aldehydową. Do aldopentoz zalicza się m.in. ryboza. (załącznik)

Disacharydy –------ węglowodany składające się z dwóch jednostek monosacharydowych powstające w procesie kondensacji. Hydroliza cząsteczki dwucukru prowadzi do utworzenia dwóch cząsteczek cukru prostego. Są aktywne osmotycznie i mają słodki smak. (załącznik)
Do disacharydów należą:
* celobioza,
* maltoza (cukier słodowy),
* sacharoza,
* laktoza,
* trehaloza.

Wiązanie glikozydowe –----- typ wiązania chemicznego łączącego glikozydy w większe cząsteczki. Występuje np. w disacharydach, oligosacharydach i polisacharydach. (załącznik)
Występują wiązania:
* O-glikozydowe
* N-glikozydowe

Cukry proste (inaczej: monosacharydy) –------- węglowodany, w których strukturze występuje od 3 do 7 atomów węgla. Monosacharydy mogą występować w postaci pierścieniowej jeśli posiadają co najmniej 4 atomy węgla w cząsteczce. Cukrem prostym jest np. deoksyryboza (załącznik)

Maltoza------- zwana inaczej cukier słodowy. Jest to dwucukier zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy, połączonych wiązaniem α-1,4 glikozydowym. Fermentuje. Otrzymywany przez hydrolizę skrobi, stosowany jako środek słodzący, do pożywek bakteriologicznych, stabilizator wielosiarczków. (załącznik)

α-D-glukopiranoza------ (dekstroza) (łc. dexter ‘prawy’ + -oza końcówka charakterystyczna dla cukrów) biochem. cukier prostyglukoza prawoskrętna.(załącznik)
1 1 1