Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T12:19:53+01:00
Objawienie, Słowo Boże, Kościół

Bóg podejmuje inicjatywę. Boże Objawienie jawi się jako Słowo Boże
Osoba ludzka potrzebuje Objawienia
Słowo Boże wplecione w historię człowieka i wytyczające jej drogę
Jezus Chrystus jest Słowem Boży, które stało się ciałem, pełnią Objawienia
Słowo Boże jako symfonia
Na Słowo Boże odpowiada wiara człowieka
Wiara przejawia się w słuchaniu
Maryja wzorem przyjęcia Słowa przez wierzących
Słowo Boże, powierzone Kościołowi, jest przekazywane wszystkim pokoleniom
Tradycja i Pismo w Kościele: jeden święty depozyt Słowa Bożego
Pismo Święte, Słowo natchnione przez Boga
Konieczne i delikatne zadanie: interpretacja
Słowa Bożego w Kościele
Stary i Nowy Testament - jedna ekonomia zbawienia
4 5 4