Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T12:30:12+01:00
Dane: vo = 0, vk = 600m/s, m = 10kg, t = 0,03s
szukane : Fśr

Z I sformułowania II zasady dynamiki Newtona F = m*a dla ruchu
jednostajnie zmiennego po wstawieniu a = ( vk - vo)/t otrzymujemy :
F = m*(vk - vo)/t czyli F*t = m*vk - m*vo = pk - po = ^p /delta p/ gdzie
pk jest pędem końc. a po jest pędem pocz.

Jest to II sformułowanie II zasady : popęd siły F*t działającej na ciało
/"popędzającej" to ciało/ jest równy zmianie pędu ^p tego ciała.

U nas Fśr*t = m*vk bo vo = 0 i błyskawicznie

Fśr = m*vk/t = 10kg*600m/s/0,03s = 200 000N = 200 kN
1 1 1
2010-02-03T12:34:16+01:00
M = 10 kg
a = Δv/Δt = [600m/s]/[0,03 s] = 20 000 m/s²
F = m*a = 10 kg *20 000m/s² = 200 000 N
Odp.Na pocisk w lufie działała siła o średniej wartości 200 000 N.
4 3 4