Zad 1
Sprawdź, czy wielomiany W(x) i P(x) są równe:

W(x)=(3x-1)(4-2x)(x+1), P(X)=-6x³+8x²+10x-4

Zad 2
Sprawdź, czy istnieje liczba a, dla której wielomianyW(x) i P(x) są równe, jeśli:

W(x)=(x²-ax)(x+2a)+8x, P(x)=x³-2x²

Zad 3
Wyznacz wartość parametru a tak, by liczba r była pierwiastkiem wielomianu
W(x), jeśli:

a) W(x)=x⁴-x³+ax-2, r=1

b)W(x)=ax³+x²-2x-1, r= - 1/2

1

Odpowiedzi

2010-02-03T12:53:32+01:00
1. W(x)=(3x-1)(4-2x)(x+1), P(X)=-6x³+8x²+10x-4
w(x)= (12x - 6x² - 4 +3x) (x+1)
w(x) = 12x² - 6x³ - 4x + 3x² +12x - 6x² - 4 +3x
w(x) = -6x³ + 9x² + 11x - 4
w(x) ≠ p(x)