Zad 1
Piszac odpowiednie rownania reakcji, okresl jaki powinien byc odczyn wodnych roztworow soli: a) siarczanu VI cynku B) octanu cynku

Zad 2
W dwoch niepodpisanych probowkach znajduja sie wodne roztwory chlorku potasu i weglanu potasu. Majac do dyspozycji fenoloftaleine, zaproponuj sposob identyfikacji tych soli. opisz tok postepowania, ilustrujac go odpowiednimi rownaniami reakcji.

Zad 3
Oblicz liczbe kationow H+ zawartych w 100 cm^3 0,2 molowego roztwou kwasu HX, ktorego stopien dysocjacji alfa=15%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T14:09:19+01:00
Witaj

zad.1
ZnSO4 = Zn++ + SO4--
Zn++ + H2O = Zn( OH )+ + H+
Zn(OH)+ + H2O = Zn(OH)2 ! + H+ odczyn kwaśny

(CH3COO)2Zn = 2 CH3COO- + Zn++
2 CH3COO- + 2 H2O = 2 CH3COOH + 2 OH-
hydroliza Zn++ jak wyżej

Ponieważ Zn(OH)2 jest znacznie słabszym wodorotlenkiem niż kwas
octowy i dlatego odczyn jest minimalnie kwaśny

zad.2
Fenolftaleina zabarwia na różowo tylko roztwór K2CO3 bo jako sól
mocnej zasady i słabego kwasu hydrolizuje z odczynem zasadowym
K2CO3 = 2 K+ + CO3--
CO3-- + H2O = HCO3- + OH-
HCO3- + H2O = H2CO3 + OH-

KCl dysocjuje KCl = K+ + Cl- ale jako sól mocnego kwasu
i mocnej zasady nie hydrolizuje dając odczyn obojętny.
Fenolftaleina zaś zmienia barwę na malinową w okolicach pH=8,3

zad.3
dane: V = 100 ml c=0,2M a=15% = 0,15
szukane: [H+] i N

[H+] = a*c = 0,15*0,2M = 0,03 mola H+/dm3
1000ml roztw.HA--------------0,03mola H+
100ml ------------------------ x
---------------------------------------------------------
x = 0,003mola H+ = 3*10^-3*6,02*10^23 H+ = 18,06*10^20 H+ =
x = 1,806*10^21 kationów H+

pozdrawiam
czarnadziura
2 1 2