My favourite TV programme is the Polish series "Świat według Kiepskich". I like it because the stories in the programme are enormously funny. I also think that it's very true, it shows reality of some Polish houses. In the series the main character, Ferdynand Kiepski, is an adult with no work. Hee does everything to have a lot of money and do nothing tiring to get them. He lives with whole family in Wrocław. He has two neighbours, Mr. Paździoch and Mr. Boczek. Every day they think about ways of earning money. In my opinion, the best is Ferdynand Kiepski, the main character, because he is really funny and sometimes shows stupidity on hight level, this charakter bases on nonsence. I love this kind of humour and that's why I like so much Ferdynand and his family. Patryk F.

3

Odpowiedzi

2010-02-03T13:06:35+01:00
Mój ulubiony program TV jest polską serią "Świat według Kiepskich". Lubię to ponieważ historie w programie są ogromnie zabawne. Również myślę, że to jest bardzo prawdziwe, to pokazuje realia jakichś polskich domów. W serii bohater, Ferdynand Kiepski, jest osobą dorosłą z żadną pracą. Hee robi wszystko mieć dużo pieniędzy i nie robić niczego męczącego mieć ich. On mieszka z całą rodziną Wrocław. On ma dwu sąsiadów, Mr. Paździoch i Mr. Boczek. Codziennie oni myślą o drogach zarabiania pieniądza. Moim zdaniem, najlepszy Ferdynand jest Kiepski, bohater, ponieważ on jest zabawny naprawdę i czasami ukazuje głupotę na hight poziom, to charakter opiera nonsence. Kocham ten rodzaj humoru i dlatego lubię tak dużo Ferdynand i jego rodzinę. Patryk F.
2 2 2
2010-02-03T13:11:06+01:00
Mój ulubiony program TV jest polską serią "Świat według Kiepskich". Lubię to ponieważ historie w programie są ogromnie zabawne. Również myślę, że to jest bardzo prawdziwe, to pokazuje realia jakichś polskich domów. W serii bohater, Ferdynand Kiepski, jest osobą dorosłą bez żadnej pracy.On robi wszystko żeby mieć dużo pieniędzy i nie robić niczego męczącego .On mieszka z całą rodziną we Wrocławiu. On ma dwu sąsiadów, pana Paździoch i pana Boczek. Codziennie oni myślą o drogach zarabiania pieniądza. Moim zdaniem, najlepszy jest Ferdynand Kiepski, ponieważ on jest naprawdę zabawny i czasami ukazuje głupotę na wysokim poziomie, charakter opiera o nonsens. Kocham ten rodzaj humoru i dlatego lubię tak Ferdynanda i jego rodzinę. Patryk F.
2 5 2
2010-02-03T14:31:35+01:00
Mój ulubiony program TV jest polską serią "Świat według Kiepskich". Lubię to ponieważ historie w programie są ogromnie zabawne. Również myślę, że to jest bardzo prawdziwe, to pokazuje realia jakichś polskich domów. W serii bohater, Ferdynand Kiepski, jest osobą dorosłą bez żadnej pracy.On robi wszystko żeby mieć dużo pieniędzy i nie robić niczego męczącego .On mieszka z całą rodziną we Wrocławiu. On ma dwu sąsiadów, pana Paździoch i pana Boczek. Codziennie oni myślą o drogach zarabiania pieniądza. Moim zdaniem, najlepszy jest Ferdynand Kiepski, ponieważ on jest naprawdę zabawny i czasami ukazuje głupotę na wysokim poziomie, charakter opiera o nonsens. Kocham ten rodzaj humoru i dlatego lubię tak Ferdynanda i jego rodzinę. Patryk F
2 5 2