Zadanie 1.
Oskar miał z matematyki pięć ocen, których średnia wynosiła 3,2.
Z dwóch ostatnich sprawdzianów dostał szóstki. Jaka jest jego średnia ocen z matematyki ?

zadanie 2.
Tort w kształcie walca o średnicy 17 cm zapakowano do pudełka.
Jaką podstawę powinno mieć dno pudełka,aby tort mógł się w nim zmieścić?
a)sześciokąt foremny o dłuższej przekątnej 20 cm
b)romb o boku 16 cm
c)trójkąt równoboczny o wysokości 30 cm
d)kwadrat o przekątnej 20 cm.

Zadanie 3.
Kula o promieniu 10 cm wykonana z drewna o gęstości 5 g/cm3(centymetry sześcienne), waży?

zadanie 4.
Ile razy można nawinąć jeden metr nitki na szpulkę o średnicy 1 cm?

zadanie 5.
Piechur,poruszając sie z prędkością x km/h przebył przez 20 minut drogę:
a)20xkm
b)x/20 km
c)x/3 km
d) x/2 km

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T13:20:08+01:00
Zadanie 3.
π ≈ 3,14
V = 4/3 * π * r^3
V ≈ 4/3 * 3,14 * (10 cm)^3
V ≈ 1,33 * 3,14 * 1000 cm^3
V ≈ 4176,2 cm^3
Ile waży kula?
m - masa kuli
m ≈ 4176,2 cm^3 * 5 g/cm^3
m ≈ 20 880 g
m ≈ 20,88 kg
Odp.: Kula waży ok. 20,88 kg.

zadanie 4.
d = 1 cm
r = 0,5 cm
L = 2πr = 2π*0,5cm = 1π cm = 3,14 cm
100 cm / 3,14 cm = 31,8 raza ≈ 32 razy.
1 5 1