Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T20:08:53+02:00
-Bezbarwna, oleista ciecz, cięższa od wody.
-Silnie higroskopijny
-Ma właściwości żrące
-Niszczy białko
-Reaguje z metalami półszlachetnymi np. miedzią (na gorąco temp. roztworu ok. 100 °C)
-Czernieje zostawiony na powietrzu
-Z wodą tworzy azeotrop przy stężeniu 98,3% o gęstości 1,84 g/cm³ i temperaturze wrzenia 330 °C
2009-10-06T20:11:47+02:00
Bezwonna, bezbarwna, ciecz oleista
silnie higroskopijny
temperatura krzepnięcia 10,4°C
gęstość 1,838 g/cm3
rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń, a procesowi temu towarzyszą efekty cieplne
tworzy z wodą azeotrop (wodny roztwór zawierający 98,3% kwasu siarkowego), który wrze
w temperaturze 336,5°C
jest żrący dla skóry

Kwas siarkowy jest silnym środkiem pochłaniającym wodę. Ma szerokie zastosowanie w syntezie laboratoryjnej, produkcji papieru, do akumulatorów samochodowych, jako zakwaszacz

(niedawno to było więc pamiętam^^)