Odpowiedzi

2010-02-03T13:54:56+01:00
Tytułowy Aleksy zrezygnował z olbrzymiego bogactwa i nierozpoznany przez nikogo długie lata cierpiał głód, upodlenie i nędze w progach własnego domu Nie zrezygnował z wiary. prawdziwa i nieugięta wiara to przede wszystkim akceptacja cierpienia. Idąc za przykładem św. Aleksego, Za Bogiem trzeba iść pomimo wielu przeciwności losu i trudności jakie nam przysparza życie, bo wszystkie nasze cierpienia zostaną uwieńczone sukcesem, pomimo klęski, zła szerzącego się wokół, gdy jest nadzieja walki, wiara - bo przecież ona czyni cuda, walka ta zostanie zakończona triumfem. Cierpienie jest tu wartością uszlachetniającą i mająca wyraźny cel. Przecież według Bożego rozkazu,” kto za życia choć raz był w niebie ten po śmierci nie trafi od razu” ,a więc ziemiańskie cierpienia są przepustką do nieba, a także próbą wiary w Boga.
2010-02-03T13:58:31+01:00
Św. Aleksy był ascetą a asceta to człowiek który umartwia sie, pokutuje, pości, modli się,a robi to wszystko po to by zasłużyc na zbawienie.Św. Aleksy nie cierpiał dla wszystkich lecz dla samego siebie.Aleksy odrzucił dobra materialne, żył w nędzy i głodzie, bezimiennie, wyrzekł się sławy, szukał niewygód, poniżenia i upokorzenia, umartwienia ciała, a wszystko to czynił dla doskonalenia ducha, w celu całkowitego poświęcenia się Bogu. Prowadząc ascetyczny tryb życia, spędził szesnaście lat pod schodami ojcowskiego domu, gdzie „każdy nań pomyje lał”, i gdzie z cierpliwością znosił szykanowania . Umarł samotnie.
2010-02-03T14:20:02+01:00
Utwór należy do literatury parenetycznej czyli prezentują wzorce osobowe.Jest to hagiografia czyli Żywotopisarstwo(Żywoty Świętych).Święty Aleks to typowy asceta odrzucił dobro doczesne,żył w ubóstwie,wędrował ,modlił się i umartwiał dążąc w ten sposób do świętości.Jest to bezkompromisowa i nieco egoistyczna postawa,gdyż Aleksy zlekceważył ideał miłości bliźniego.Wybierając taką drogę skrzywdził bliskich.