Odpowiedzi

2010-02-03T14:28:24+01:00
Geneza pana Tadeusza.
"Pan Tadeusz" był pisany w latach 1932-1834.
Pierwsze wydanie ukazało się w 1834r. w Paryżu. Pierwszy tytuł Pana Tadeusza brzmiał :
"Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1912 we 12 księgach wierszem"

Przyczyny napisania pana Tadeusza "
* Tęsknota poety za ukochanym krajem
*pragnienie utrwalenia obrazu świata, który skończył się po klęsce Napoleona.
*Dodanie otuchy polakom rozproszonym po klese powstania listopadowego.

Czas i miejsce akcji
5dni w 1811 i 1 dzien w 1812.

Tło historyczne utworu
Kampania Napoleońska na Moskwę w 1812 i nadzieje związane z Napoleonem, który mógł przywrócić polce Niepodległość.

Chyba tyle mam w zeszycie ^^ :D
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T14:31:35+01:00
Mickiewicz napisał ''Pana Tadeusza'' na emigracji.
Na napisanie tego utworu-eposu złożyło się wiele przyczyn.
Mickiewicz byl rozczarowany emigracją z powodu klótni,intryg(emigranci oskarżali się wzajemnie i spierali o to,kto ponosi odpowiedzialność za upadek powstania listopadowego).
Poeta tęsknil za Ojczyzną(Litwą),krajem lat dziecinnych,który chcial chociaż zobaczyć oczyma wyobrażni.Chcial odtworzyć przeszłość napoleońską i obudzić w narodzie nadzieję,która towarzyszyła Polakom podczas kampanii napoleońskiej.Chciał również utrwalić i rozsławić obyczaje Polski szlacheckiej.
Genezę utworu wyjaśnia sam Mickiewicz w ''Epilogu'' ''Pana Tadeusza'',z którego pochodzą słowa:''Kraj lat dziecinnych!On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie''.
Tło historyczne utworu przypada na lata 1811-1812 na Litwie(Soplicowo,Zaścianek Dobrzyński),okres przygotowań Napoleona do wojny z Rosją,o czym wieści tu docierają.
6 5 6