Jest to zadanie konkursowe dla klasy 6 szkoly podstawowej!!!

Pociag pospieszny o długosci 80 m, jadacy z predkoscia 72 km/h, mija jadacy w te sama strone pociag osobowy o długosci 120 m w ciagu 20 s. Jaka jest
predkosc pociagu osobowego?

2

Odpowiedzi

2010-02-06T14:34:52+01:00
Pociag pospieszny o długosci 80 m, jadacy z predkoscia 72 km/h, mija jadacy w te sama strone pociag osobowy o długosci 120 m w ciagu 20 s. Jaka jest
predkosc pociagu osobowego?

t=20s
vp=72km/h=72000m/3600s=20m/s

Sp=vp*t
Sp=20m/s*20s=400m

So=400m-80m-120m=200m - osobowy musi przejechać w tym czasie tylko 200m , bo pospieszny musiał go prześcignąć, więc trzeba było odjąć długośći pociągów

So=Vo*t
vo=So/t
vo=200m/20s
vo=10m/s=36km/h
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T14:35:44+01:00
Trzeba zacząć od wzoru na prędkość
V=s/t
V-prędkosć
s-droga
t-czas
przekształcając mamy że
t=s/V
V=V1-V2 - pociagi jadą w tę samą stronę
s=s1+s2
s1=80m
s2=120m
V1=72km/h= 20 m/s trzeba zamienić jednostki
wstawiamy do wzoru
t=20 s
t=(s1+s2)/(V1-V2)
20= (200)/ (20-V2)
400- 20 *V2=200
przekształcając mamy
20 V2=200
V2=10 m/s = 36 km/h
jesli pomogłem proszę o naj :)

6 3 6