Pilne na jutro !!!
1.cztery dziewiąte razy (x-y)+2 x=5 y=jedna druga
2.x razy 2a +28 x=-7 y= trzy czwarte
3.2x do kwadratu -3y +x x=jedna druga
4.x-10x do kwadratu +jedna drugax x=-2

Dam najlepszą.To jest temat Wyrażenia algebraiczne
Prosze o całe rozwiżania tych podpunktów i wyniki...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T14:31:18+01:00
1.cztery dziewiąte razy (x-y)+2 x=5 y=jedna druga =
4/9x - 4/9y + 2= 4/9 *5 - 2/9 *1/2 +2 =
20/9 -1/9 + 2 = 2 i 19/9 = 4 i 1/9

x razy 2a +28 x=-7 a= trzy czwarte
2ax +28 = 2*3/4 * (-7) +28 =6/4 * (-7) +28 = -42/4 + 28
= -10 i 1/2 + 28 = 18 i 1/2

2x do kwadratu -3y +x x=jedna druga
2x² - 3y + 1/2= 3/4 - 3y

x-10x do kwadratu +jedna drugax x=-2
1 i1/2x -10x²= 3/2x - 40 = -43

2010-02-03T14:33:43+01:00
1.4/9*(x-y)+2 x=5 y=1/2
4/9x - 4/9y + 2= 4/9 *5 - 2/9 *1/2 +2
20/9 -1/9 + 2 = 2 i 19/9 = 4 i 1/9

x*2a +28x=-7a=3/4
2ax +28 = 2*3/4 * (-7) +28 =6/4 * (-7) +28 = -42/4 + 28
= -10 i 1/2 + 28 = 18 i 1/2

2x²-3y +x*x=1/2
2x² - 3y + 1/2= 3/4 - 3y

x-10x²+1/2x*x=-2
1 i1/2x -10x²= 3/2x - 40 = -43