1. Charakterystyka stref w oceanie z uwzględnieniem temperatury ciśnienia i oświetlenia.

Opisz punkt 1.

2. Wybierz dwa organizmy żyjące w różnych strefach oceanu i opisz ich przystosowanie do życia w określonych warunkach.


Proszę !!
Jak możecie to mi to zróbcie !!!
Mam to na jutro !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:28:57+01:00
1.Temperatura i zasolenie. Temperatura wód powierzchniowych ma wyraźny związek z układem prądów morskich. Równikowa strefa bardzo ciepłych wód, w której temperatura przez cały rok utrzymuje się między 25 a 29°C, wąska na wschodzie, rozszerza się znacznie w kierunku zachodnim (zgodnie z rozpływaniem się w tej części oceanu 2 prądów równikowych). W strefie między 40°N a 40°S temperatury wód na zachodzie są wyższe (ciepłe prądy) niż na wschodzie (prądy zimne), np. na 30°S w lutym wynoszą 24°C u wybrzeży Australii i 17°C u wybrzeży Ameryki Południowej, w sierpniu odpowiednio 19°C i 14°C; na 35°N w lutym 15°C u wybrzeży Japonii i 13°C u wybrzeży Kalifornii, w sierpniu odpowiednio ok. 25°C i 15°C. Na północy i południu od tej strefy temperatury wód kształtują się odwrotnie — na zachodzie są o kilka stopni niższe niż na wschodzie. Na skrajnej północy i południu temperatury wód wynoszą poniżej –1°C. Największe zasolenie wód powierzchniowych występuje w strefach zwrotnikowych i wynosi 36,5‰ na południu i 35,3‰ na północy; w pasie równikowym osiąga 34,5‰; w wysokich szerokościach geograficznych — 33,5‰ na południu i 32‰ na północy; najmniejsze zasolenie, 30–31 ‰, występuje w szerokościach geograficznych umiarkowanych i w akwenach przybrzeżnych.

2.Ryby są kręgowcami wodnymi. Żyją głównie w wodach słodkich -jeziora, rzeki oraz w wodach słonych – morza, oceany. Liczba gatunków (około 25 tysięcy) i ich ogromna różnorodność świadczy o znakomitym przystosowaniu do różnych warunków środowiska życia.
Do przystosowania ryb do prawidłowego życia w wodzie świadczą,
kształt ciała, płetwy, skóra pokryta śluzem i łuskami oraz skrzela.
Ryby są zmiennocieplne. Temperatura ich ciała zależy w dużym stopniu od temperatury otoczenia. Zmiennocieplność jest charakterystyczna dla wszystkich bezkręgowców a z kręgowców dla ryb, płazów i gadów.

To tyle co wiem ;)
Ale macie trudne te zadania ja takich nie miałam.
Pozdrawiam.
1 5 1