Odpowiedzi

2010-02-03T14:42:59+01:00
Ppc₁= 2×Pp + 2×Pb₁ + 2×Pb₂
Ppc=(2×120 cm×15 cm) + (2×120 cm×20 cm) + (2×15 cm×20 cm)= 3600 cm² + 4800 cm² + 600 cm²= 9000 cm²

Obliczamy pole powierzchni całkowitej, gdy wymiary są powiększone dwukrotnie.

Ppc₂= (2×240 cm×30 cm)+(2×240 cm×40cm)+(2×30 cm×40cm)= 14400 cm²+ 19200 cm²+2400 cm²= 36000 cm²

Ppc₂÷ Ppc₁= 36000 cm²÷ 9000 cm²= 4

Odp. Pole powierzchni tego prostopadłościanu po dwukrotnym zwiększeniu każdego z wymiarów zwiększy się 4 razy.
2010-02-03T14:43:21+01:00
P=2*(ab+ac+bc)=2*(12*15+12*20+15*20)=2*(180+240+300)=2*720=1440cm²
a=1,2dm=12cm
b=15cm
c=0,2m=20cm
Odp. Pole powierzchni wynosi 1440 cm².

P1=2*(ab+ac+bc)=2ab+2ac+2bc
P2=2*(2a*2b+2a*2c+2b*2c)=2*(4ab+4ac+4bc)=8ab+8ac+8bc

{Zapisane w ułamku}
P2/P1= 8ab+8ac+8bc/2ab+2ac+2bc=8(ab+ac+bc)/2(ab+ac+bc)=4
Odp. Pole powierzchni zwiększy się 4 razy.