1.Zbudowano transformator, którego uzwojenie pierwotne składa się z 1000 zwojów, a uzwojenie wtórne z 1 zwoju. Natężenie prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym wynosi 10A. Obl natężenie prądu płynącego w uzwojeniu wtórnym.
2. Napięcie w uzwojeniu wtórnym transformatora ma wartość 46 V, a natężenie płynącego w tym uzwojeniu prądu wynosi 100 A. Obl natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym, podłączonym do napięcia 230 V. Czy podłączony do uzwojenia pierwotnego bezpiecznik 16 A zadziała?
3.Uzwojenie pierwotne transformatora zawiera 100 zwojów, a uzwojenie wtórne 200zwojów. Jakiem otrzymamy napięcie na zaciskach uzwojenia wtórnego, gdy uzwojenie pierwotne włączymy do źródła napięcie przemiennego o wartości skutecznej 220 V?

1

Odpowiedzi

2010-02-03T14:39:46+01:00
1. dane
N1=1000
N2=1
I1=10A
I2=?
N1/N2=I2/I1
I2=N1*I1/N2=1000*10A/1=10000A=10kA
2. dane
U2=46V
I2=100A
U1=220V
I1=?
P1=P2
U1*I1=U2*I2
I1=U2*I2/U1=46V*100A/220V=20,9A
bezpiecznik 16A w obwodzie pierwotnym wyłączy obwód
3. dane
N1=100
N2=200
U1=220V
U2=?
N1/N2=U1/U2
U2=N2*U1/N1=200*220V/100=440V