1. Na wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurkę.Jej masa wynosi 0.25 kg. Do menzurki wlano 150 cm3 cieczy i ponownie menzurkę zważono. Teraz Masa jest równa 0.388 kg.
-Oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki.

2.Często w mowie potocznej używamy sformułowań : "ołów jest cięższy od aluminium". Uzasadnij, dlaczego na lekcjach fizyki taka wypowiedź nie jest prawidłowa ?

1

Odpowiedzi

2009-10-07T00:04:19+02:00
1)
pusta menzurka - 0,25 kg
menzurka z cieczą - 0,388 kg
objętość cieczy - 150 cm³ = 0,00015 m³

a) obliczamy masę cieczy:

0,388 kg-0,25 kg = 0,138 kg

b) podstawiamy do wzoru p=m/V:

p - gęstość
m - masa
V - objętość

p=0,138 kg/0,00015 m³=920 kg/m³

Odp.Gęstość cieczy wynosi 920 kg/m³
P.S. cieczą w menzurce mogła być np. oliwa poniewarz posiada gęstość 920kg/m³(przy 22 stopniach Celsjusza)

2)Na lekcjach fizyki, taka odpowiedź nie jest prawidłowa poniewarz ołów nie jest tak naprawdę cięższy niż aluminium. Dla przykładu 1 kg ołowiu po "włożeniu" na wagę będzie ważył dokładnie tyle samo, co 1kg aluminium. Różnica jest tylko taka, że znacznie będzie różniła się objętość tych dwóch ciał stałych(1 kg ołowiu,będzie zajmował mało miejsca, 1kg aluminium, dużo). Wynika z tego też, że automatycznie różni się znacznie gęstość obu tych ciał: gęstość aluminium wynosi 2720 kg/m³, a ołowiu 11300-11400 kg/m³ (przy 20 stopniach Celsjusza)
5 5 5