Odpowiedzi

2010-02-03T15:16:39+01:00
Szef rządu--donald tusk
minister GOSPODARKI-- Waldemar Pawlak.
minister MSWiA(min.spraw wew. i administracji --Grzegorz Schetyna
minister SPRAW ZAGRANICZNYCH --Radosław Sikorski
minister SPRAWIEDLIWOSCI --Krzysztof Kwiatkowski
minister OBRONY NARODOWEJ --Bogdan Klich
minister FINANSÓW--Jacek Rostowski
minister SKARBU PAŃSTWA --Aleksander Grad
MINISTER infrastruktury -- Cezary Grabarczyk.
minister ROLNICTWA I ROZWOJU WSI --Marek Sawicki
minister EDUKACJI NARODOWEJ --Katarzyna Hall
minister ROZWOJU REGIONALNEGO --Elżbieta Bieńkowska
minister PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ --Jolanta Fedak
minister SPORTU I TURYSTYKI --Adam Giersz
minister SPRAWIEDLIWOŚCI --Krzysztof Kwiatkowski
minister SRODOWISKA --Maciej Nowicki
minister ZDROWIA -- Ewa Kopacz.
minister KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO --Bogdan ZdrojewskI
minister NAUKI I SZKONICTWA WYŻSZEGO --Barbara Kudrycka
minister SRODOWISKA -- Andrzej Kraszewski

NAJ PROSZE
4 5 4