Algebra: Usuń nawiasy i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych

a)3x+2(x-3)
b)-y+5(2y+1)
c)2a-3(3a-2)
d)-5x-2(x+4)
e)y-3(2y+5)
f)3a-1-2(3a-6)
g)5x+4-3(x-6)
h)2a-3(a-9)
i)-3z+2-4(2z-3)
j)2y+4(1-3y)
k)(-4x+5y-6z-8)*(-2x)
l)3a(1-2a+3b)
ł)-2x(x-8y+7)
m)3xy(4x-5y-6)
n)2(3x-4y+5)-3(-6x+5y-7)
o)x(3x-4)-9("x do kwadratu"-4x)
p)3(a+b)-4(a-b)-5(2a-4b)
r)2(17a-16b+5)-3(a-19b-11)
s)4a(2a-3b+9c-12)

To wszystko trochę tego jest ale błagam pomóźcie! (pliska)

1

Odpowiedzi

  • saaa
  • Rozwiązujący
2010-02-03T15:14:35+01:00
A)3x+2(x-3)=3x+2x-6=5x+6
b)-y+5(2y+1)= -y+10y+5=9y+5
c)2a-3(3a-2)=2a-9a+6=-7a+6
d)-5x-2(x+4)=-5x-2x-8= -7x-8
e)y-3(2y+5)=y-6y-15= -5y-15
f)3a-1-2(3a-6)=3a-1-6a+12=-3a+11
g)5x+4-3(x-6)=5x+4-3x+18=2x+22
h)2a-3(a-9)=2a-3a+27=-a+27
i)-3z+2-4(2z-3)=- 3z + 2 -8z +12
j)2y+4(1-3y)=2y +4 – 12y = 4 – 10 y
k)(-4x+5y-6z-8)*(-2x)=16 x do kwadratu – 10 xy +12xz +16z
l)3a(1-2a+3b)=3a-6 a do kwadratu + 9ab
ł)-2x(x-8y+7)= - 2x do kwadratu + 16xy – 14x
m)3xy(4x-5y-6)=12x do kwadratu y – 15 y do kwadratu x -18xy
n)2(3x-4y+5)-3(-6x+5y-7)=6x-8y+10+18x-15y+21=24x+31-23y
o)x(3x-4)-9("x do kwadratu"-4x)=3x do kwadratu-4x- 9 x do kwadratu+36x=-6 x do kwadratu+32x
p)3(a+b)-4(a-b)-5(2a-4b)=3a+3b-4a+4b-10a+20b= -11a+27b
r)2(17a-16b+5)-3(a-19b-11)=34a-36b+10-3a+57b+33 =43+31a+21b
s)4a(2a-3b+9c-12)=8a do kwadratu – 12ab + 36ac – 48a
2 4 2