Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T14:55:12+01:00
Przecinki przed spójnikami stawiamy przed;Wyrazy, przed którymi stawiamy przecinki: a, ale, aż, więc, ponieważ, który, gdy, bo, oraz że.
Nie rozdziela się przecinkiem połączeń partykuł, spójników, przysłówków ze spójnikami np. chyba że.


Licze na najjj ;****
305 2 305
2010-02-03T15:02:58+01:00
Łączne, np. a, i, oraz, tudzież - nie stawiamy
rozłączne, np. albo, bądź, czy, lub -stawiamy
wykluczające, np. ani, ni -stawiamy
przeciwstawne, np. a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś- stwaiamy
wyjaśniające, np. czyli, mianowicie -stawiamy
wynikowe, np. dlatego, i, przeto, tedy, więc, zatem - stawiamy
spójniki podrzędne (hipotaktyczne), np. aby, bo, choć, czy, jeżeli, ponieważ, że. -stawiamy
140 3 140