<...>
1.) Ułóż zdania z podanymi rzeczownikami we wskazanej formie.
a.) nauczyciel-D. lm
b.) książę- C. lm
c.) metro-D.lp

2.) Odmień podane rzeczowniki l liczbie pojedynczej i mogiej. Oddziel tematy fleksyjne od końcówek
kwiat, piskle, entuzjasta

2

Odpowiedzi

2010-02-03T15:10:22+01:00
1)

Nauczycieli nie było w klasie.

Ile jest książąt angielskich?
Nie złapałem Metra.

2)

M kwi at
D kwi atu
C Kwi atu
B kwi at
N z kwi atem
Msc o kwi cie
W kwi ecie


M Piskl e
D Piskl ęcia
C piskl ęciu
B piskl ę
N z piskl ęciem
Msc o piskl ęciu
W pikl ę

M entuzja sta
D entuzja sty
c entuzja CIE
b entuzja stę
n z entuzja stĄ
MSC o entuzja scie
W entuzja sto
2010-02-03T15:12:24+01:00
1)
a)Dziś nie było nauczycieli w szkole.
b)PNie ma mych książąt
c)W Warszawie od godziny 8:00 nie chodziły matra.
2) l.poj
M. kwiat piskle entuzjasta
D.kwiat a pisklęcia entuzjasty
C.kwiat u pisklęciu entuzjaście
B.kwiat a pisklę entuzjastę
N.kwiat em pisklęciem entuzjastą
Msc.kwiecie pisklęciu entuzjaście
W.kwiat pisklę entuzajsta
l.mn
M.kwiaty pisklęta entuzjaści
D.kwiatów pisklętów entuzjastów
C.kwiatom pisklęciom entuzjastom
B.kwiaty pisklęta entuzjastów
N.kwiatami pisklętami entuzjastami
Msc.kwiatach pisklętach entuzjastach
W.kwiaty pisklęta entuzjaści


Wołacz zakończ wykrzyknikiem