Zadanie 1
Oblicz prędkość rowerzysty , który poruszał się ruchem jednostajnym przez 15 min. ,w tym czasie pokonał 10 km.Wynik podaj w m/s.
m-minuta
s-sekunda


Zadanie 2
Oblicz drogę jaką przebędzie ciało poruszające się ze stałą prędkością 3 m/s przez 10 min.


Pilne !!!
Z góry dzięki !!!

2

Odpowiedzi

2010-02-03T15:01:54+01:00
Zad. 1
15 min- 10 km
1000m
zad.2
1800
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:10:05+01:00
Zadanie 1
Dane:
t = 15min
s= 10km

Szukane:
v = ?

Wzory:
v = s*t

Rozwiązanie:
10km = 10000m
15min= 900s
v = 10000*900= 9000000m/s


Zadanie 2
Dane:
t=10min
v= 3m/s

Szukane:
s =?

Wzory:
s = t: v

Rozwiązanie:
10min = 600s
s= 600s : 10m/s = 60m
1 1 1