Odpowiedzi

2010-02-03T15:07:52+01:00
Pajęczaki:
- ciało pokryte chitynowym naskórkiem
- ciało złożone z segmentów, które tworzą : głowa, tułów, odwłok lub głowotułów i odwłok
- 4 pary odnóży krocznych
- brak czułków
- rozwój prosty
- oddychanie przez płucotchawki
- przykłady : krzyżak, skorpion, kleszcz
2010-02-03T21:03:17+01:00
Pajęczaki-gromada w obrębie typu stawonogów,obejmująca ponad 60 tys. gatunków typowo lądowych zwierząt.Tylko nieliczne gatunki przeszły wtórnie do życia w wodzie.Rzadko występują jako pasożyty roślin lub zwierząt ,w większości są drapieżnikami polującymi na owady i inne pajęczaki.Chociaż najliczniej występują w klimacie ciepłym,spotykane są również na terenach podbiegunowych.Najczęściej prowadzą nocny tryb życia,ukrywając się w ciągu dnia pod kora drzew,kamieniami czy ściółce.Pająk jest drapieżnikiem,ponieważ swe ofiary łapie w siec misternie utkaną z pajęczyny,która jest wydzieliną kądziołków przędnych znajdujących się w tylnej części odwłoka.Pająki mają dobrze rozwinięte narządy zmysłu:dotyku i smaku.Szybko reagują na drgania nitek pajęczyny,w której porusza się złowiony owad.Mają słabo rozwinięty wzrok.Są typowymi zwierzętami lądowymi.Wyjątek stanowi stale żyjący w wodzie pająk topik.Ciało pająków zbudowane jest z głowotułowia i odwłoka,pokryte chitynowym oskórkiem.Na głowotułowiu od strony grzbietowej występują oczy ,a od str. brzusznej-aparat gębowy.Głowotułów zaopatrzony jest również w 4 pary odnóży krocznych służące do poruszania się.