Z rozwiązaniami, układy rownan

25. Na walnym zgromadzeniu wszystkich pracowników firmy Fiksus doszło do burzliwej kłótni. Część pracowników wyszła z Sali. Dyrektor zauważył, że jeśli salę opuści jeszcze jedna osoba, to pozostanie tylko jedna trzecia pracowników. Wyszedł więc i nakłonił dwie osoby do powrotu razem z nim na salę obrad. Dzięki temu w dalszej części zebrania brała udział połowa pracowników firmy Fiksus. Ilu ich było?

24. Hodowca karpi i pstrągów przygotował do sprzedaży 500 ryb, przy czym karpi było o 140 więcej niż pstrągów. Hodowca sprzedał ¾ liczby karpi i 2/3 liczby pstrągów. Ile ryb przygotowanych do sprzedaży pozostało u hodowcy?

23. Pan Karol pobrał z bankomatu 320zł. Kwotę tę otrzymał w banknotach o nominałach 50zł i 10zł. Obliczył, że gdyby banknotów pięćdziesięciozłotowych było tyle, ile jest dziesięciozłotowych, a dziesięciozłotowych tyle, ile pięćdziesięciozłotowych, to wypłacona kwota byłaby dwukrotnie większa. Ile banknotów każdego rodzaju wydał bankomat panu Karolowi?

22. Na forum internetowym „Sami o sobie” wpisało się 120tys. Osób. Twórca forum prześledził, że uczestników tego forum można podzielić na nudziarzy i fantastów, przy czym tych pierwszych jest 5 razy więcej. Ilu nudziarzy, a ile fantastów zapisanych jest na tym forum?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T15:14:02+01:00
25.
y- osoby które wyszły
x- wszyscy pracownicy

x-y-1 = 1/3x |*3
x-y+2=1/2x |*2

3x-3y-3=x
2x-2y+4=x

3x-3y-3 = 2x-2y+4
x-y=7

x-y=7
y+1=2/3x |*3

x=7+y
3y + 3 = 2x

14+2y = 3y + 3
-y = -11
y=11

x=7+11 = 18


24.x-liczba pstrągów
x+140=liczba karpi
x+x+140=500 suma karpi i pstragow
2x=500-140
2x=360/2
x=180

x-l. pstrągów=180
x+140=l.karpi=180+140=320

¾*320=240
⅔*180=120

500-(240+120)=500-360=140 liczba przeznaczonych na sprzedaż-liczba sprzedanych


23.
x banknoty 50zł
y banknoty 10zł
50x+10y=320
10x+50y=640 *(-5)
50x+10y=320
-50x-250y=-3200
-240y=-2880
y=12

50x+10y=320
50x+10*12=320
50x=200
x=4
y=1222.
n -5x
f-x
razem 120tys.

5x+x=120000
6x=120000 |:6
x=20000

n - 20tys.*5=100tys.
f - 20tys.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T15:22:18+01:00
25.
y- osoby które wyszły
x- wszyscy pracownicy

x-y-1 = 1/3x |*3
x-y+2=1/2x |*2

3x-3y-3=x
2x-2y+4=x

3x-3y-3 = 2x-2y+4
x-y=7

x-y=7
y+1=2/3x |*3

x=7+y
3y + 3 = 2x

14+2y = 3y + 3
-y = -11
y=11

x=7+11 = 18

zad.24

x-liczba pstrągów
x+140=liczba karpi
x+x+140=500 suma karpi i pstragow
2x=500-140
2x=360/2
x=180

x-l. pstrągów=180
x+140=l.karpi=180+140=320

¾*320=240
⅔*180=120

500-(240+120)=500-360=140 liczba przeznaczonych na sprzedaż-liczba sprzedanych

zad.23

x banknoty 50zł
y banknoty 10zł
50x+10y=320
10x+50y=640 *(-5)
50x+10y=320
-50x-250y=-3200
-240y=-2880
y=12

50x+10y=320
50x+10*12=320
50x=200
x=4
y=12

zad.22
wszyscy - 120 000
nudziarze - 5x
fantaści [?] - x

5x + x = 120 000
6x = 120 000
x = 20 000

nudziarzy jest 100 000, a fantastów [?] 20 000.
2010-02-03T15:55:39+01:00
25.
x- osoby które wyszły
y- wszyscy pracownicy

y-x-1 = 1/3y |*3
y-x+2=1/2y |*2

3y-3x-3=y
2y-2x+4=y

3y-3x-3 = 2y-2x+4
y-x=7

y-x=7
x+1=2/3y |*3

y=7+x
3x + 3 = 2y

14+2x = 3x + 3
-x = -11
x=11

y=7+11 = 18

zad.24

x-liczba pstrągów
x+140=liczba karpi
x+x+140=500 suma karpi i pstragow
2x=500-140
2x=360/2
x=180

x-l. pstrągów=180
x+140=l.karpi=180+140=320

¾*320=240
⅔*180=120

500-(240+120)=500-360=140 liczba przeznaczonych na sprzedaż-liczba sprzedanych

zad.23

x banknoty 50zł
y banknoty 10zł
50x+10y=320
10x+50y=640 *(-5)
50x+10y=320
-50x-250y=-3200
-240y=-2880
y=12

50x+10y=320
50x+10*12=320
50x=200
x=4
y=12

zad.22
wszyscy - 120 000
nudziarze - 5x
fantaści [?] - x

5x + x = 120 000
6x = 120 000
x = 20 000

nudziarzy jest 100 000, a fantastów [?] 20 000.