Przetłumacz na język angielski ;)

Droga redakcjo magazynu '' Zdrowy świat'' piszę do was ten list aby zaprotestować przeciw sztucznym farmom kurzym. Moim zdaniem takie farmy to męczarnie dla kur i ich życia . Kury przebywają w małych i ciasnych klatkach w których nawet nie mogą wstać są one skazane na znoszenie jajek. Ptaki te nie widziały zielonej trawy ani światła dziennego. Ich właściciele dają im pożywienie którego głównym składnikiem jest chemia. Mam nadzieje że opublikujecie w swojej gazecie taki artykuł prostestujący przeciw takiemu życiu kur . Myślę że dopiero wtedy ludzie zrozumią co takie zwirzę przechodzi.
Z poważaniem wasza czytelniczka kasia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:15:33+01:00
Expensive editing of the magazine '' healthy person words''I am writing this letter to you in order to protest against artificial chicken farms. In my opinion such farms are torments for hens and their life. Hens are staying in small and tight cages in which even they cannot get up they are sentenced to laying eggs. These birds couldn't see green grass or the daylight. Their owners are giving them the food of which chemistry is an active principle. I hope that you will print such an article protesting against such a life of hens in your newspaper. I think that only then people will understand whatkasia the such an animal is passing. Yours faithfully your reader Kate
2 1 2