Rozwiąż nierówności
a)5-10x (mniejsze lub równe)-2
b)33-4x(mniejsze lub równe_ 4x
c) 3c + 2 (mniejsze lub równe) -70
d)4x - 4 (większe lub równe)3
f)6y - 13 (większe lub równe) -52
g)-7 < 5x +1
h)13 + 2x < 3
i)8y - 36 > 24
plis pomóżcie !!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:21:55+01:00
A)
5-10x (mniejsze lub równe)-2
-10x ≤ -2 -5
-10x ≤ -7 /:-10
x ≤ 0,7

b)
33-4x(mniejsze lub równe_ 4x
-4x-4x ≤ -33
-8x ≤ -33 /: -8
x ≤ 4,125

c)
3c + 2 (mniejsze lub równe) -70
3c ≤ -70 -2
3c ≤ -72 /:3
c ≤ - 24

d)
4x - 4 (większe lub równe)3
4x ≥ 3+4
4x ≥ 7 /:4
x ≥ 1,75

f)
6y - 13 (większe lub równe) -52
6y ≥ -52 + 13
6y ≥ - 39 /:6
y ≥ -6,5

g)
-7 < 5x +1
-5x < 1 +7
-5x < 8 /: -5
x < -1,6

h)
13 + 2x < 3
2x < 3 - 13
2x < -11 /:2
x < - 5,5

i)
8y - 36 > 24
8y > 24+36
8y > 60 /:8
y > 7,5
2010-02-03T15:34:57+01:00
A) -10x<=-2-5
-10x<=-7 /:( -10)
x>=7/10
b)-4x-4x<=33
-8x<=33 /:-8
x>=-8/33
c)3c<=-70-2
3c<=-72/:3
c<=-72/3
c<=4
d)4x=>3+4
4x=>7/:4
x=>1cala i 3/4
f)6y=>-52+13
6y=>39/:6
y=>6,5
g)5x<8/:5
x<1 cala i 3/5
h)2x<3-13
2x<10/:2
x<5
i)8y>24+36
8y>60/:8
y>7,5


prosze....