Potrzebuje krótkie odpowiedzi:
1. Wyjaśnij, jak doszło do podziału państwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią.
2. Wymień główne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
3. Wymień nazwy krajów, w których w starożytności rozpowszechniły się judaizm i chrześcijaństwo.
4. Podaj nazwy ludów, które stworzyły imperia na starożytnym Bliskim Wschodzi.
5Wymień przyczyny i skutki upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:39:52+01:00
1. Do podziału doszło przez to że władze państwa rzymskiego nie dawały sobie rady z rządzeniem tak ogromnym państwem ;).
2.
- Walki z zaborcą;
- nie umiejętne rządy;
3. -
4. Egipt, Syria, Palestyną,Babilonia --> dokładnie to nie wiem;
5. -
1 1 1