Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:28:50+01:00
Narkomania to poważny problem dotyczący współczesnego świata. Niestety liczba narkomanów stale rośnie. Szacuje się, że obecnie w Polsce jest 32000-60000 narkomanów, tj. osób używających regularnie narkotyków w sposób powodujący poważne problemy. W 2002 r. działania Policji w Polsce ujawniły ponad 36 tys. przestępstw narkotykowych (według Komendy Głównej Policji).
Jako przyczyny narkomanii w publikacjach naukowych wymienia się: wzrost tempa życia, stres, wymagania stawiane uczniom, studentom, pracownikom, kształtowanie w społecznej świadomości modelu człowieka, który za wszelką cenę dąży do bycia lepszym od innych. Wyczerpanie fizyczne, psychiczne, brak oczekiwanych sukcesów powodują, że wiele ludzi sięga po narkotyki.
Najczęściej używane narkotyki to marihuana i haszysz (najczęściej), leki uspokajające i nasenne stosowane bez przepisu lekarza (rzadziej), substancje wziewne, amfetamina, ecstasy, LSD, kokaina, grzyby halucynogenne, sterydy anaboliczne oraz polska heroina. Częściej jednak używa narkotyków starsza młodzież niż młodsza.
Młodzi ludzie poddani badaniom twierdzili, że narkotyki przyniósł im ktoś z przyjaciół; dostali je lub też kupili od kolegi, koleżanki; otrzymali od rodziców albo wzięli bez pozwolenia rodziców.
Główną przyczyną, dla której osoby w wieku od 15 do 18 lat spróbowały narkotyków była ciekawość, rzadziej chęć zapomnienia o problemach, nuda, chęć dostosowania się do grupy. Badania wykazują również, że zażywanie narkotyków przez młodych ludzi wiąże się z: problemami z nauczycielami, kłótnią lub sprzeczką, niechcianymi doświadczeniami seksualnymi, gorszymi wynikami w nauce.
Miejsca, w których można najczęściej zdobyć narkotyki to: dyskoteka, bar, szkoła, mieszkanie dilera, ulica, park.
1 5 1