Odpowiedzi

2010-02-03T15:29:31+01:00
Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą,
konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów
pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak:
telewizory, monitory, magnetowidy, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy
komputery.
Elektronik to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji
rynkowej. Niezależnie od tego czy jesteś monterem czy technikiem, możesz
później zostać inżynierem lub naukowcem.

[ Electronics is the technical science that deals with the handling,construction and repair of electronic equipment,instruments measurement, medical equipment, consumer equipment such as:
televisions, monitors, VCRs, radios, mobile phones and
computers.Elektronik is primarily a professional, high position
market. Whether you're Monter or technician, you
later become an engineer or scientist.]


Elektronika rozwija się nadal bardzo intensywnie. Zmieniają się
technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na
elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w:
- telekomunikacji
- informatyce
- automatyce
- astronomii

[Electronics continue to develop intensively. Change
technologies and there is no field of industry, which is not be based on
electronics. It is essential to it:
- Telecommunications
- IT
- Automation
- Astronomy]


1 4 1