Odpowiedzi

2010-08-05T11:34:06+02:00

Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja jest świętem narodowym dlatego że po raz pierwszy została podpisana konstytucja.Jesteśmy drugim krajem tuż po USA który jest niezależnym państwem.To wtedy ukształtowała się cała Polska nie było żadnego podziału na szlachtę,mieszczaństwo,chłopów.To wtedy zniesiono ustrój stanowy.Podkreśla zwierzchnictwo całego narodu.

8 3 8
2010-08-05T12:11:55+02:00

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętem narodowym, ponieważ ten ważny dokument podkreślał siłę polityczną państwa w którym został uchwalony. Ustawa Rządowa z 1791 była też drugim tego typu dokumentem podpisanym na Świecie a pierwszym w Europie. Wprowadzała szereg ważnych zmian, m.in. ograniczono wpływ magnaterii w rządy, zajęto się sprawą chłopów i mieszczan, wprowadzono też zasadę odpowiedzialności ministrów za źle podjęte decyzje, z których mieli obowiązek się wytłumaczyć przed sądem sejmowym. Każdy Polak powinien być dumny z tego co w XVIII wieku zdołał zrobić sejm czteroletni. Święto 3 maja zostało zniesione przez komunistów w  1946. Po odzyskaniu suwerenności, władze państwowe przywróciły w 1990 r owe święto oraz ustaliły, że dzień 3 maja będzie wolnym od pracy. Pozdrawiam, kate66 ;)

13 4 13
2010-08-05T12:30:23+02:00

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest świętem narodowym dlatego,że Konstytucja 3 Maja była bardzo waznym dokumentem wprowadzajacym postepowe reformy. Twórcy Konstytucji byli patriotami i chcieli, by Polska stała się krajem silnym i niezależnym, a bez zmian w prawie, było to niemożliwe. Konstytucja kładła kres ,, złotej wolności,, szlacheckiej, która doprowadziła do upadku państwa.Jesteśmy dumni,że mu Polacy , pierwsi w Europie, a drudzy na święcie stworzyliśmy tak cenny i postępowy dokument.Świeta narodowe są dla Polaków bardzo ważne, przypominają o warznych wydarzeniach, są także przestrogą przed tym,że trzeba dbać o niepodległość kraju, bo Ojczyzna jest dla nas najważniejsza.Konstytucja jest dla Polaków symbolem patriotyzmu, niepodległości i wolności. Wiedzieli o tym zaborcy i władze komunistyczne. Podczas zaborów i czasów komunizmu w Polsce obchodzenie rocznicy 3 Maja było zabronione. Dopiero od roku 1990 , czyli od czasu pełnego odzyskania przez Polskę niepodległości możemy święcić ten ważny dla narodu dzień.

8 4 8