Witam mam do przetłumaczenia bardzo długi tekst z angielskiego ! Prosiłbym, żeby ktoś kto dobrze zna ang. przetłumaczył go. Nie żaden translator ani nic podobnego bo to beznadziejnie tłumaczy. Zadanie potrzebuje na ten piątek także prosilbym o szybka odpowiedz.

Tutankhamen was born in about 1367 BC. He became pharaoh at the age of nine, but he died eight years lates. When he died the ancient Egyptians mummified his boody and put it in a tomb with a lot of treasure. In 1992, Howars Carter, a British archaeologist, went to the Valley of the Kings in Egypt. He was looking for mummies. One day, Carter and his men were exploring when they found a tomb. Inside the tomb, Carter and his friend, Lord Carnarvon, found the mummy of Tutankhamen and his treasure. The two men took the mummy and the treasure from the tomb. After that, there were many stories about a mysterious curse. for example, an insect bit Lord Carnarvon on his face and he died. Then archaeologists found the same mark on Tutankhamen's face. In England, Lord Carnarvon's dog died at the same time as Lord Carnarvon. Some other archaelogists died when they were young. Was this the curse of King Tutankhamnen? Scientists have got another explanation for the mystery. While they were studying some other mummies, they found dangerous bacteria. Today, scientists and archaelogists always wear gloves and masks when they look at mummies, but Lord Carnarvon and the other explorers weren't wearing special clothes. Did the bacteria kill them? Was there a curse on Tutankhamen's tomb? What do you think?

Troche dużo dlatego dałem wszystkie punkty jakie miałem. Pozdrawiam

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T15:40:17+01:00
Tutanchamon urodził się ok. 1367 pne. Był faraonem w wieku dziewięciu lat, ale zmarł osiem lat później. Gdy umarł starożytnych Egipcjan zmumifikowane jego ciało i umieścili go w grobie z dużym bogactwem. W 1992 Howars Carter, brytyjski archeolog, udał się do Doliny Królów w Egipcie. Patrzył na mumie. Pewnego dnia, Carter i jego ludzie byli zbadanie, kiedy znaleźli grób. Wewnątrz grobowca, Carter i jego przyjaciel, władca Carnarvon, znaleziono mumię Tutanchamona i jego skarb. Dwóch mężczyzn miało mumii i skarbów z grobu. Po tym było wiele opowieści o tajemniczej klątwy. Na przykład owady nieco Władca Carnarvon na twarz i umarł. Wówczas archeolodzy znaleźli ten sam znak na twarzy Tutankhamena. W Anglii, pies Władcy Carnarvon zmarł w tym samym czasie co Pan Carnarvon. Czy to przekleństwo Króla Tutankhamona? Naukowcy posiadają innego wyjaśnienia tajemnicy. Podczas gdy oni uczyli innych mumii, odkryli niebezpieczne bakterie. Obecnie naukowcy i archeolodzy zawsze nosili rękawice ochronne i maski, kiedy patrzyli na mumie, Władcy Carnarvona, ale i inni badacze nie mieli na sobie specjalnego ubrania. Czy bakterie ich zabiły? Czy istnieje klątwa na grobie Tutankhamona? Co o tym sądzisz?

myślę że dobrze :)
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:00:04+01:00
Tutenchamon urodził się w 1367 przed naszą erą. On stał się faraonem w wieku lat dziewięciu, ale zmarł osiem lat później.
Kiedy on umierał starożytni Egipcjanie zmumifikowali jego ciało i położyli w grobowcu z mnóstwem skarbów. W 1992, Howard Carter, brytyjski archeolog pojechał do Doliny Królów w Egipcie. On szukał mumii. Pewnego dnia Carter i jego ludzie badali kiedy znaleźli grobowiec. Wewnątrz grobowca Carter i jego przyjaciel, Lord Carnarvon znaleźli mumię Tutenchamona i jego skarby. Dwóch mężczyzn zabrało mumię i skarby z grobowca.
Potem było dużo historii o tajemniczym przekleństwie np. o owadach kąsających bit Lorda Carnarvona w twarz i on umiera. Archeologowie znaleźli twarz - maskę Tutenchamona.
W Anglii pies Lorda Carnarvona umarł w tym samym czasie co on. Kilku archeologów umarło kiedy byli młodzi. Jaka jest klątwa króla Tutenchamona? Uczeni mają inne objaśnienia tej tajemniczości. Podczas gdy oni studiowali mumie, znaleźli niebezpieczną bakterię. Dzisiaj uczeni i archeologowie zawsze zakładają rękawiczki i maski kiedy oglądają mumie ale Lord Carnarvon i inni badacze nie założyli specjalnego ubrania. Czy bakteria ich zabiła? Jaką klątwę miał grobowiec Tutenchamona? Co ty o tym myślisz?
1 5 1