Odpowiedzi

2010-02-03T15:51:14+01:00
Apostołowie będąc światkami Jezusa dowiedzieli się , że Bóg jest wszechmocny i zesłał swojego Syna by zbawił ludzi . Nauczyli się także tego , że Jezus przyszedł na świat , by wybawić ludzi od grzechu
2010-02-03T15:58:43+01:00
Sposób, w jaki Jezus kształtował swoich uczniów, pozostanie na zawsze inspiracją dla tych wszystkich, którzy podejmują trud towarzyszenia innym w ich rozwoju duchowym.

Każdy, kto chce owocnie pełnić to zadanie, musi nieustannie czerpać ze stylu życia Jezusa, z Jego postaw i z drogi proponowanej w Jego nauczaniu.

Jezus z Ewangelii nadal pozostaje nauczycielem dla swoich uczniów, których powołuje i będzie powoływał, aby byli z Nim — aż do skończenia świata.
1 4 1