Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:50:07+01:00
1.I am taller than my friend. Jestem wyższy od mojego kolegi.
2.Melon is bigger than egg. Melon jest większy od jajka. xD
3.I am better than you in this game. Jestem lepszy od ciebie w tej grze.
4.The car is faster than my car. Ten samochód jest szybszy od mojego samochodu.
5.You are smaller than this table. Jesteś mniejszy od tego stołu.


Prosze :)
2010-02-03T15:51:13+01:00
The Pacific Ocean is the largest ocean. Pacyfik jest największym oceanem
The equator is the hottest place on the Earth. Równik jest najgorętszym miejscem na Ziemi
The Andes are the highest mountains. Góry Andes to największe góry.
The North Pole and South Pole are the coldest places. Biegun północny i południowy to najźimniejsze miejca.
The Arctic Ocean is the smallest ocean Ocean Arktyczny to najmniejszy ocean.