Pomocy!!!

Kamila przygotowała notatkę na temat grzybów. Sprawdził ją nauczyciel i okazało się, że jedno zdanie jest BŁĘDNE. Skreśl je i krótko uzasadnij swój wybór.

Komórki budujące grzybnie są otoczone ścianą komórkową. Grzyby mogą być samożywne, dzięki barwnikom asymilacyjnym zawartym w strzępkach grzybni wystawionych na światło. Niektóre grzyby nie mają owocnika. Grzyby rozmnażają się zarówno płciowo i bezpłciowo - przez zarodniki.

i jeszcze jedno zadanie

Poniżej przedstawiono znaczenie porostów w przyrodzie i życiu człowieka. Zaznacz zdanie FAŁSZYWE.
a) Są organizmami pionerskimi.
b)Są wykorzystywane jako wskaźniki czystości powietrza.
c)Są pokarmem dla zwierząt i ludzi.
d)Są wykorzystywane w procesie fermentacji alkocholowej.

Pomocy!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:51:09+01:00
Fałszywa odp d
Błędne - Grzyby mogą być samożywne, dzięki barwnikom asymilacyjnym zawartym w strzępkach grzybni wystawionych na światło. - W komórkach grzyba nie występują żadne barwniki asymilacyjne. Ponadto grzyby są wyłącznie cudzożywne - pobierają gotowy pokarm ze środowiska.
5 4 5