Odpowiedzi

2010-02-03T16:19:35+01:00
AUSTRALOPITEK
zamieszkiwał środkowo-wschodnią Afrykę około 4 milionów lat temu. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Przedstawiciele australopiteków mieli niewielki mózg, byli niskiego wzrostu i poruszali się w pozycji pochylonej.
CZŁOWIEK UZDOLNIONY(HOMO HABILIS)
pojawił się około 2,5 miliona lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. Badacze uważają również, że wykształcił pierwotną formę języka.
CZŁOWIEK WYPROSTOWANY(HOMO ERECTUS)
Żył od około 1,9 miliona do 500 tysięcy lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Mieszkał w jaskiniach lub obozowiskach.
NEANDERTALCZYK(HOMO NEANDERTALENSIS)
Zamieszkiwał Afrykę, Azję i Europę. Przez kilka tysięcy lat grupy neandertalczyków oraz ludzi współczesnych żyły obok siebie. Trwają spory, czy neandertalczyk był odrębnym gatunkiem czy też podgatunkiem homo sapiens.
CZŁOWIEK ROZUMNY(HOMO SAPIENS)
Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Pojawił się około 200 tysięcy lat temu, choć badacze coraz częściej umiejscawiają to wydarzenie 100 tysięcy lat wcześniej. Z Afryki, z której pochodził, rozprzestrzenił się na pozostałe kontynenty.