Odpowiedzi

2010-02-03T15:58:27+01:00
Dane
d=1,25g/cm3
v=3dm3=3000cm3
Cp=10%
d=m/v
m=d*v
m=1,25g/cm3*3000cm3
m=3750g
Cp=ms/mr*100%
ms=Cp*mr/100%
ms=10*3750/100%
ms=375g

Odp:potrzeba 375g NaOH
2010-02-03T16:04:06+01:00
C% (stężenie procentowe)=10%
3dm(sześcienne)=3000cm(sześciennych)
ms(masa substancji)=?
mr(masa roztworu)=3000cm(sześćiennych)*1,25cm(sześciennych)=3750g

Proporcje:
x-------3750g
10g----100g
100*x=10*3750
x=375g
odp: NaOH potrzeba 375 g aby otrzymać 10-procentowy roztwór