Odpowiedzi

2010-02-03T15:55:46+01:00
Obrona cywila to system, który ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny. Współdziała w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. W zakresie obowiązków Obrony Cywilnej leży organizowanie zajęć z zakresu przysposobienia obronnego dla uczniów i studentów. Szefowie na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności.
16 3 16