Rodzina państwa Nowaków planowała zagraniczny wyjazd z zakupiła w banku m euro.Po rezygnacji z wyjazdu wymienili euro z powrotem na złotówki.Na podstawie krajowego sredniego kursu euro z 02.01.2008r.podanego w tabeli zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego ile pieniędzy stracili podczas tej wymiany a następnie oblicz jego wartość dla m=1500

Kantor "WALUTA''
Waluta: 1 Euro
Skup: 3,54 zł
Sprzedaż:3,62

1

Odpowiedzi

2010-02-03T16:01:05+01:00
A*3,62
1500*3,62=5430euro
tyle zapłacili z a wyjazd
m*3,54
1500*3.54=5310
tyle odzyskali pieniędzy po rezygnacji

5430-5310=120

Odp. Państwo Nowak stracili 120zł
24 4 24