Święty Wojciech urodził się około........w .........a wychowywał się w .......... gdzie na cześć tamtejszego biskupa przyją drugie imię..... . W roku....... został biskupem...... . Na dworze króla Polski............ pojawił się w roku ............. . Do polski sprowadziła Wojciecha chęć poprowadzenia akcji misyjnej wśród ........... . Podczas sprawowania misji jeden z ofiarników bożków imieniem...... przebił Wojciecha włócznią. Ciało męczennika na wagę ......... wykupił ...... i złożył je w ..... .

1

Odpowiedzi

2010-02-03T18:28:04+01:00
Takie też miałam. :) 1.955 2.Libicach 3.Magdegurgu 4.Pragi 5.Bolesława Chrobrego 6.997 7.Prusów 8.Siko 9.Bolesław Chrobry 10.Gnieźnie
5 4 5