Odpowiedzi

2010-02-04T10:10:55+01:00
Artykuł, który ukazał się w 1784 roku w naukowym piśmie "Berlinische Monatsschritf" wydawanym w Berlinie od roku. Autorem artykułu był Immanuel Kant. Filozof z Królewca odpowiadał w nim na pytanie, czym tak naprawdę jest Oświecenie. Stwierdza w odpowiedzi, że jest ono zapowiedzią wyjścia człowieka z okresu dzieciństwa, w którym człowiek był, polegając na religii i radach teologów. Istotą Oświecenia było, wg Kanta, hasło sapere aude! co można przetłumaczyć jako: "miej odwagę posługiwać się rozumem!". Kant podkreślał, że jego epoka jest epoką Oświecenia, ale jeszcze nie jest epoką oświeconą, brak bowiem "jeszcze wiele do tego, by ludzie, ogólnie biorąc, byli już w stanie albo mogli co najmniej być doprowadzeni do tego, by w sprawach religii kierowali się sami w sposób pewny i słuszny swym rozsądkiem, bez obcego kierownictwa".