1.Jeśli twoi rodzice posiadają samochód dowiedz się, jaką moc ma jego silnik.
Jaką pracę może on wykonać w czasie 1 sekundy, 1 minuty i 1 godziny ?
Uwaga! Często moc silników spalinowych podawana jest w koniach mechanicznych (jednostkach nie należących do układu SI). Jeden koń mechaniczny (1KM) odpowiada mocy około 736 W1

Odpowiedzi

2010-02-03T16:24:19+01:00
Dane:
P = 170 KM = 125120 W
t₁ = 1 s
t₂ = 1min = 60 s
t₃ = 1 h = 3600 s
Rozw.:
P = W/t
W = P × t
a)
W₁ = P × t₁ = 125120 W × 1 s = 125120 J
b)
W₂ = P × t₂ = 125120 W × 60 s = 7507200 J
c)
W₃ = P × t₃ = 125120 W × 3600 s = 450432000 J
6 3 6