Odpowiedzi

2010-02-03T16:03:12+01:00
1 mol --- 6* 10²³ cz.
0,25 mol --- x cz.

x = 0,25 * 6 * 10²³ / 1

x = 1,5 * 10²³ cząsteczek
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:08:08+01:00
Zadanie należy wyliczyć z proporcji.

lb moli - lb cząsteczek

1 - 6,02 *10²³ cz.
0,25 - x

x= 6,02*10²³cz *0,25 / 1
x= 1,505 *10²³ cz.

* Jeżeli w pytaniu była by niewiadomą lb. atomów to wtedy należało by uwzględnić ile atomów znajduje się w cząsteczce wody. Wynika to ze wzoru : H2O (2 atomy wodoru i 1 atom tlenu), więc lb atomów w 1 molu wody była by równa 3* 6.02 *10²³at. - To zawsze warto wiedzieć, na przyszłość ;)