Zad.1.Wyjaśnij, dlaczego podczas prania w twardej wodzie zawierającej jony wapnia
i magnezu zużywa się większą ilość mydła.

Zad.2. Oblicz, ile gramów srebra wydzieli się w reakcji 135g glukozy z odczynnikiem Tollensa. Podaj nazwę kwasu otrzymanego w wyniku tej reakcji oraz zapisz reakcję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T10:11:18+01:00
1. Ponieważ mydło jest rozpuszczalna solą sodowa lub potasową. Woda twarda zawiera jony wapnia i magnezu. Myd ła wapniowe nie rozpucszczaja się w wodzie, czyli jak rozpuszcza się mydło sodowe to powstaja jony sodowe i aniony reszt kwasowych (od wyższych kwasów tłuszczowych) i te aniony "łapią" sie z jonami wapniowymi z wody twardej i wytrącaja w postaci osadu. A zatem najpierw mydło zużywa się na ten osad czyli na zmiekczenie wody a dopiero później spełnia swoja rolę myjąco-piorącą. czyli 2C17H35COO- + Ca2+ ---> (C17H35COO)2Ca i to jest ten osad

2.Kwas nazywa się kwas glukonowy. Wzór C5H11O5COOH czyli we wzorze Fishera zamiast grupy CHO na górze to COOH. Reakcja Tollensa:
C6H12O6 + Ag2O ---> C5H11O5COOH + 2Ag Stosunek molowy glukozy do srebra = 1: 2 czyli z jednego mola otrzymujemy dwa mole srebra.
Masa molowa glukozy = 180g/mol a masa molowa srebra = 108g/mol
Stąd ze 180g mamy 216g Ag to ze 135g mamy x to x = 135 x 216 przez 180 = 162g Ag
3 5 3