Prosiłabym jeszcze o dokładne przetłumaczenie tekstów ;)
1.Im US-Bundesstaat Arizona haben sich Waldbrände ausgebietet. Ein Großfeuer verschlang bereits 60000 Hektar Land. Es Bestehet die Gefahr dass es sich mit einem anderen Brand verinigt wie eine Sprecherin der Us-Forstbehörde in los angeles mitteilte. Wenn sich die beiden Brände vereinigen wird das ein Reisenfeuer werden. Insgesamt könnten bis zu 120000 hektar Land verbrennen.
2. Überall in polen herrscht seit Wochen trockenheit doch die Bauern in den östlichen regionen trifft dies besonders stark. Die Böden halten das wasser kaum. Obwohl man für diese woche regen vorhergesagt hat, hat sich die prognose nicht bestätigt. Wie hoch die Kosten durch die Dürre für Polen insgesamt sind darüber lässt sich bisher allerdings nur spekulieren

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:02:53+01:00
W stanie Arizona, którzy pożarów lasów ausgebietet. Wielki pożar pochłonął już 60.000 akrów ziemi. Składa się niebezpieczeństwo, że poinformował verinigt z inną markę jako rzeczniczka US Forest Service w Los Angeles. Kiedy połączy dwóch pożarów, ogień będzie zwiedzanie. Ogólnie rzecz biorąc, można nagrać do 120000 hektarów ziemi 2. Wszędzie w Polska tam tydzień, ale susza, rolnicy we wschodnich regionach, dotyczy to szczególnie silne. Półki posiadają niewielką ilością wody. Mimo że została prognoza na deszcz w tym tygodniu, prognoza nie została potwierdzona. Jaki jest koszt suszy dla Polska jako całość są tak daleko, jednak można tylko spekulować
2 3 2
2010-02-03T16:05:35+01:00
.Im federację US Arizona się pożary lasu mają ausgebietet. Wielki ogień pożerał już 60000 hektar państwo. To przetrwacie niebezpieczeństwo że to się z innym pożarem verinigt jak rzeczniczka Us-Forstbehörde w szybko! angeles przekazywał. Jeśli się obaj pożary podróż-ogień będzie łączony. W sumie móc spłonąć aż 120000 hektar państwo. 2. wszędzie w polen panujcie od tygodni trockenheit jednakże chłopi do ten wschodni regionen to trafia szczególnie silnie. Ziemie trzymają to wasser ledwo. Chociaż człowiek dla ten woche przepowiedziała, potwierdził się która poruszać prognose nie. Jak wysoki koszty można liczyć przez suszę dla Polaka w sumie nad tym da dotychczas jednak tylko
2 1 2