Odpowiedzi

2010-02-03T16:09:30+01:00
Dane:
h = 20 m
t = 1 s
m = 5000 kg
g = 10 [m/s²]
Sz:
P
Rozw.:
W = Ep = m × g × h
P = W/t = m × g × h / t = 5000 kg × 10 [m/s²] × 20 m / 1 s =
1000000 W = 1 MW
1 5 1
2010-02-03T16:10:15+01:00
Dane: h= 20 m
t= 1s
m= 5000kg

szukane: p=?

w= Fxh f= mg
w= 50000N x 20 m f= 5000kg x 10 N/kg
w=1000000 J f= 50000N

P= W/ t
P= 1000000J/ 1s
P= 1000000watt
4 3 4
2010-02-03T16:14:33+01:00
Dane :
t= 1 s
s = 20 m
m = 5000 kg
F= 5000 * 10 = 50000 N
Szukane
W =?
P=?
W=fs
P=W/t
Rozwiazanie:
W= 50000N * 20m=1000000J
P=1000000J/1s = 1000000W= 1 MW
Odpowiedz:Moc wodospadu to 1MW (znaczy 1 mega wat)
1 4 1