2. Przeanalizuj opis doświadczenia .Na podstawie obserwacji sformułuj wniosek i napisz równanie reakcji.

Do próbówki z roztworem wodorotlenku potasu dodano dwie krople fenoloftaleiny.
Następnie wkraplano roztwór kwasu siarkowego(VI) , aż do odbarwienia roztworu.

Obserwacje: Roztwór wodorotlenku potasu z feneloftaleiną miał zabarwienie malinowe. Po dodaniu kwasu siarkowego (VI) nastąpiło odbarwienie roztworu.

Wniosek: ... (?)

Zapis cząsteczkowy równania reakcji : .. (?)
Zapis jonowy równania reakcji: ... (?)
Skrócony zapis jonowy równania reakcji : .. (?)

1

Odpowiedzi

2010-02-03T16:09:43+01:00
Wniosek: zaszła reakcja zobojętniania - powstała sól i woda.
2KOH + H2SO4 ->K2SO4 + 2H2O
2K+ + 2OH- + 2H+ + SO42- -> 2K+ + SO42- + 2H2O
OH- + H+ -> H2O
26 3 26