Odpowiedzi

2010-02-03T16:14:38+01:00
Płazy :


- Salamandra plamista (Salamandra salamandra)
- Traszki - wszystkie gatunki
- Kumaki - wszystkie gatunki
- Grzebiuszka ziemna
- Ropuchy (Bufo) - wszystkie gatunki
- Rzekotka drzewna
- Żaby (Rana) - wszystkie gatunki (żaba jeziorkowa, żaba wodna i żaba �mieszka ) tylko w okresie od 1 marca do 31 maja)
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:15:19+01:00
1. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
2. Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
3. Kumak nizinny Bombina bombina
4. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
5. Ropucha szara Bufo bufo
6. Ropucha zielona Bufo viridis
7. Ropucha paskówka Bufo calamita
8. Rzekotka drzewna Hyla arborea
9. Żaba trawna Rana temporaria
10. Żaba moczarowa Rana arvalis
11. Żaba wodna Rana esculenta
12. Żaba jeziorkowa Rana less

te szczególnie na terenie wigierskiego parku narodowego
9 4 9