Zadania z działu podobieństwo figur płaskich.
1. w każdym z dwoch trojkątow prostokątnych jeden z katow ostrych jest równy 60 stopni. czy te trojkąty są podobne ? (obliczenia prosze)
2. sprawdz, czy podobne sa trojkaty, ktorych boki są rowne : 3cm, 4 cm, 5 cm, 6cm, 5cm, 10cm (do tego zapis)
3. czy dwa trojkąty rownoramienne o kacie miedzy ramionami rownym 30 stopni są podobne ? (obliczenia)
4. Trojkąt ABC jest podobny do trojkąta A' B'C'. Oblicz stosunek obwodu trojkata ABC do obwodu trojkta A'B'C' wiedzac ze |AB\ - 4,5 |BC| = 5,75 |CA| = 8 i jedna trzecia |A'B'| = 2,7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T16:17:31+01:00
1. Tak, ponieważ każdy trójkąt ma 180 stopni. Jeżeli są to tr prostokątne, to oba mają jeden kąt 90 stopni. W zadaniu jest, że drugi kąt kazdy ma 60 stopni, więc trzeci kąt musi wynosić 30 stopni, więc są podobne.

2. Nie są podbne, gdyż:
6/3 = 2
10/5 = 2
ale stosunek boków 5/4 nie jest równe 2

3. Tak, ponieważ przy podstawie mają te same kąty, a jeżeli na górze mają 30 stopni, to przy podstawie 180-30=150 150/2=75.