Odpowiedzi

2010-02-03T16:21:37+01:00
Przyjmuje że podany trójkąt jest przekrojem osiowym stożka.
W takim wypadku zadanie sprowadza się do użycia twierdzenia pitagorasa:

12 ² = h² + 5²
h² = 144 - 25
h² = 119
h = √119