Odpowiedzi

2010-02-03T16:35:21+01:00
Znaczenie koralowców w przyrodzie
1. ze szkieletu korala szlachetnego wyrabia się biżuterię
2. odżywiają się planktonem zwierzęcym , a ten z kolei planktonem roślinnym, który do procesu fotosyntezy wymaga światła.
3. kształtują skorupę ziemską
4. zapewniają schronienie i pokarm m.in. dla ryb
5. wchodzą w symbiozę np. z glonami
65 3 65
2010-02-03T21:41:43+01:00
-żyją w symbiozie i komensalizmie z licznymi gatunkami bezkręgowców i kręgowców
-stanowią pokarm dla licznych ryb,skorupiaków ,rozgwiazd i innych bezkręgowców
-są drapieżnikami,które za pomocą swoich ramion i komórek parzydełkowych palują na skorupiaki,mięczaki i ryby
-cześć gatunków odżywia się planktonem ,który może łapać przy pomocy ramion lub lepkiego śluzu
-największe znaczenie ekologiczne i gospodarcze mają gatunki tworzące rafy koralowe
189 4 189